dpd management en advies B.V. is een onafhankelijk bedrijfskundig adviesbureau.
Veel van de opdrachten hebben raakvlak met de Communicatietechnologie: Telefonie, Noodoproepen en Alarmering, Video /CCTV, Instant Messaging, Callcenters, Mobiele Telefonie en (Draadloze) Infrastructuur.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • Analyse bereikbaarheidsprocessen en alarmoproepen
  • Opstellen van een Telecom beleidsplan (Roadmap).
  • Uitvoeren van een Quick Scan op Telecom en ICT middelen.
  • Opstellen van Business case voor aanschaf van Telecom en ICT middelen.
  • Aanbesteding van communicatiemiddelen en infrastructuur (Telefonie, Callcenters, Mobiele Telefonie en (draadloze) Infrastructuur).
  • Analyse van Telecom Beheer organisatie.
  • Analyse van bedrijfsprocessen, waarin Telecom en ICT een belangrijke rol spelen.
  • Implementatie en vervanging van communicatiemiddelen (Telefonie en Callcenters)
  • Mobiele Telefonie en (draadloze) Infrastructuur).

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van:
Projectmanagement;
Uitvoeren van projecten, waarbij niet het doel alleen, maar ook de weg waarlangs belangrijk is.
Interim-management;
Tijdelijke inzet op managementposities, met juist aandacht voor “People management”.
Consultancy & advies;
Quick Scan, Telematica beleidsplan (Roadmap), Business Cases, Bereikbaarheidsadvies, Analyse bedrijfsprocessen, Inrichten organisatie, etc.

Naast haar werkzaamheden voor overheden en bedijven in de groot- en midden zakelijk markt, voert dpd management & advies B.V. ook een aantal werkzaamheden uit voor bedrijven in het Midden en Kleinbedrijf (MKB). Door haar pragmatische en praktische insteek bij de aanpak van projecten, is gebleken dat ook bedrijven in het MKB, baat hebben bij de kennis en ervaring van dpd management & advies BV.

MKB Organisatie Advies;
Quick Scan, Strategie- en Organisatieontwikkeling, Analyse van huidige bedrijfsprocessen. Uitwerking scenario’s en businesscases. Adviezen en begeleiding bij verandertrajecten.