TKHNaam organisatie
Scanton Parking+ (onderdeel TKH Group)

Functie
Interim Manager

Werkzaamheden / verantwoordelijkheden
Waarnemend Managing Director (Interim management)
Dit bedrijf is overgenomen door de TKH-Group. Naar aanleiding hiervan transitieproces/reorganisatie begeleid, waarbij veel aandacht noodzakelijk op de people-management aspecten. Realisatie van interne verhuisplannen als gevolg van reorganisatie.
Als waarnemend MD, naast lijnverantwoordelijkheid, diverse bedrijfsprocessen heringericht. Door mutaties in het personeelsbestand was het noodzakelijk de werkverdeling en hieraan gekoppelde processen te herdefiniëren.

Bidmanagement uitgevoerd voor een viertal aanbestedingen voor parkeervoorzieningen.