politie rrNaam organisatie
Politie Rotterdam Rijnmond

Functie
Projectmanager (diverse projecten)

Werkzaamheden / verantwoordelijkheden
Business Continuïty Management (BCM).
• Onderzoek/Analyse en inventarisatie van alle beschikbare tools/hulpmiddelen en procesafspraken binnen PRR ten aanzien van BCM.
Liaison manager Zeehavenpolitie en Dienst Automatisering en de KMar
• Dit heeft geresulteerd in het feit dat de KMar en Zeehavenpolitie van PRR gezamenlijk een systeem hebben geïmplementeerd waarin informatie onderling wordt uitgewisseld.
Informatiemanager proces Cameratoezicht Politie Rotterdam-Rijnmond. (strategie, ontwikkeling, business cases, projecten en beheer ten aanzien van cameratoezicht OOV)
• Inventarisatie van alle bestaande apparatuur, processen en procedures ten aanzien van Cameratoezicht OOV
• Advies uitgebracht ten aanzien van beheer van deze configuratie items in samenwerking met gemeente en vtsPN
• Beleid en visieontwikkeling ten aanzien van Cameratoezicht OOV