westfriesslNaam organisatie:
Westfriesgasthuis te Hoorn

Functie:
Projectmanager

Werkzaamheden/verantwoordelijkheden:
In nauwe samenwerking met CONEA is door het Westfriesgasthuis besloten om, als eerste ziekenhuis in Nederland, Microsoft Lync / Skype for Business uit te rollen in de Nieuwbouw.

Deze uitrol was onderdeel van het Programma Telematica, waarin het deelproject “Vervanging Telefonie” is gedefinieerd.
Voor het Westfriesgasthuis zijn een aantal scenario’s uitgewerkt voor de vervanging van de oude telefoniecentrale. Er is gekozen om voor de Nieuwbouw van het ziekenhuis te kiezen voor Lync/Skype voor Business.
Het Westfriesgasthuis was het eerste ziekenhuis in Nederland, wat Lync/Skype for Business heeft ingezet als volledige vervanging van haar telefonie voorzieningen.
De voorbereiding en de migratie zijn begeleid. Voorlopig wordt het gebruik van Lync/Skype for Business door de gebruikers in het ziekenhuis geëvalueerd, voordat de overige afdelingen in het ziekenhuis over gaan naar dit nieuwe platform.