Naam organisatie:
Rivas Zorggroep in Gorinchem

Functie:
Projectmanagement & advies

Werkzaamheden/verantwoordelijkheden:

  • Vervanging Verpleegoproepsystemen en Telefoniesystemen op de locaties van de Langdurige Zorg in de regio. (Vervanging en/of vernieuwen van de systemen en alle hieraan gerelateerde koppelingen)
  • Implementatie van Cisco Unified Communications platform bij Ondersteunende afdelingen het Beatrixziekenhuis; Client Contact Center, Receptie (bedienpost), klinieken, poliklinieken en ondersteunende afdelingen.
  • Advisering met betrekking tot het verbeteren van de Bereikbaarheid en Alarmopvolging –
  • Opstellen van Telecom beleidsdocumenten met betrekking (telefonische) bereikbaarheid
  • Bedrijfskundig Advies met betrekking tot upgrade (Wireless) Datanetwerk, Verpleeg Oproep Systeem (en Medisch Oproep Systeem), vervanging Messagebroker (alarmafhandeling en noodoproepen).
  • Project Digitale Communicatie

Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerking met